امام جمعه کاشان:شعار سال باید به گفتمان تبدیل شود


کاشان – ایرنا – نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت:مسئولان و مردم باید با استفاده از همه ظرفیت های کشور برای تبدیل شعار سال به گفتمان تلاش کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064995/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی