امام جمعه کاشان:عملیات طوفان الاقصی شبکه جاسوسی اسرائیل در کشورهای منطقه را فاش کرد


کاشان _ ایرنا_ نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت:جبهه مقاومت با اجرای عملیات طوفان الاقصی شبکه جاسوسان رژیم صهیونیستی در کشورهای مصر،ایران،اردن،لبنان و عراق را شناسایی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85315660/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی