امام جمعه کاشان: عملیات وعده صادق نتیجه امداد الهی،وحدت میدان و دیپلماسی بود


کاشان _ ایرنا _ نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت:عملیات وعده صادق نتیجه امداد الهی، وحدت میدان و دیپلماسی بود و هیمنه پوشالی صهیونیست‌ها را فروریخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85449803/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی