امام راحل با انقلاب خود هیمنه پوشالی استکبار جهانی را شکست


گنبدکاووس – ایرنا – مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه نخستین وظیفه انبیای الهی مبارزه با طاغوت زمان بود، گفت: امام خمینی(ره) هم با الگو قراردادن این موضوع و با انقلاب خود هیمنه پوشالی استکبار جهانی را شکست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131241/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی