امداد رسانی به زلزله زدگان خوی با ورورد سپاه سرعت بیشتری یافته است


تهران- ایرنا-سخنگوی سپاه پاسداران با تاکید بر تداوم عملیات امداد و خدمات‌رسانی سپاه به زلزله‌زدگان خوی گفت: با ورود ظرفیت‌های جدید سپاه به میدان امداد و خدمات رسانی زلزله زدگان خوی، پاسخ به برخی نیازهای مردم آسیب دیده از زلزله سرعت بیشتری یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025769/%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی