امروز در حیاط دولت چه گذشت؟
تهران – ایرنا – تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل، گازرسانی و سوخت به سیستان و بلوچستان، سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، حواشی تاج‌های سلطنتی در موزه و … مهم‌ترین پرسش‌هایی بود که امروز دولتمردان به آن پاسخ دادند


منبع: https://www.irna.ir/news/85009556/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی