امروز همگام با پیادگان طریق حسین (ع) به آغاز دوران تازه‌ای از عزت رسیده‌ایم


تهران- ایرنا- ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما ندای ای لشکر صاحب الزمان (ع) آماده باش را بیش از چهل سال است که فریاد کرده‌ایم و امروز همگام با پیادگان طریق حسین (ع) به مرزهای عبور از خط پایان عصر نکبت، برای آغاز دوران تازه‌ای از عزت رسیده‌ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85448064/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی