امضای ۴ سند همکاری میان مقامات ایران و عمان


تهران- ایرنا- ۴ سند همکاری در جریان سفر سلطان عمان به جمهوری اسلامی ایران میان مقامات دو کشور به امضا رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124931/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DB%B4-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی