امنیت جمعی بدون دخالت بیگانگان منافع کشورهای منطقه را تضمین می‌کند


تهران- ایرنا- سفیر ایران در کویت ضمن تبیین نقش کشورمان در حل موضوعات پیچیده منطقه‌ای بر اهمیت مشارکت جمعی کشورهای منطقه در تأمین امنیت خود بدون دخالت خارجی تأکید و این اقدام را ضامن امنیت و منافع مستدام همه کشورهای منطقه دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030581/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی