امنیت غذایی از اولویت‌های قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه است


بیرجند – ایرنا – معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: زیرساخت امنیت غذایی و مسائل فرهنگی از اولویت‌ها و اقدامات قرارگاه محرومیت‌زدایی است و تامین جهیزیه با هدف ترویج ازدواج آسان به طور جدی دنبال می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243285/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی