امنیت منطقه باید با مشارکت کشورهای منطقه باشد/ایران و عمان اشتراک نظرهای سیاسی فراوانی دارند


تهران – ایرنا – مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ایران و عمان اشتراک نظرهای سیاسی فراوانی دارند، افزود: امنیت منطقه باید با مشارکت کشورهای منطقه باشد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84982992/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی