امکان تردد دریایی زائران اربعین فراهم می‌شود/ بلیت یک میلیون تومانی صحت ندارد


تهران – ایرنا – نماینده مردم آبادان در مجلس از تلاش برای راه‌اندازی خط دریایی آبادان – سیبه با هدف جابه‌جایی ۷ دقیقه‌ای زائران ایرانی اربعین به عراق خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215448/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی