امیدآفرینی، خدمت و جهاد تبیین سه راهبرد اصلی بسیج در فعالیت‌ها است


اراک – ایرنا – فرمانده سپاه روح‌روح‌الله استان مرکزی گفت: امیدآفرینی، خدمت صادقانه و جهاد تبیین سه راهبرد اصلی بسیج در تمامی فعالیت‌ها است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061063/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی