امیدوارم بتوانیم پلی میان ایران و زنگبار برقرار کنیمبه گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا از زنگبار، ناصر مزورعی وزیر بهداشت زنگبار در استقبال از امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به این کشور در جمع خبرنگاران گفت: می‌توانیم با برادر خودمان در ایران همکاری خوبی داشته باشیم چرا که از یک فرهنگ هستیم.

وی افزود: موضوعات زیادی هستند که می‌توانیم به آن ها بپردازیم و در واقع می‌توانیم پلی میان ایران و زنگبار برقرار کنیم، فردا در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

وزیر بهداشت زنگبار تاکید کرد: بسیار خرسند هستم که هیاتی تجاری همراه وزیر هستند؛ در قدیم زنگبار مرکزی برای تجارت بوده است و امیدواریم تاریخ تکرار شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84866432/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی