امیردوبی: اجازه نمی‌دهیم از جغرافیای امارات علیه ایران استفاده شود


تهران- ایرنا- نخست وزیر امارات و امیر دوبی در دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: سیاست قطعی ما این است که به هیچ کشور یا بازیگر ثالثی اجازه ندهیم میان دو کشور تفرقه‌افکنی کرده یا از جغرافیای امارات علیه ایران استفاده کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059561/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی