امیرعبداللهیان:درخصوص ایده‌های در دست پیگیری توسط دبیرکل سازمان ملل درباره غزه گفتگو کردیم


نیویورک – ایرنا- «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه ایران که در نیویورک به سر می برد، در پایان برنامه های سفر کوتاه خود به نیویورک اعلام کرد: در دیدار با آقای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، ایده هایی که می تواند توسط او و در هماهنگی با همه کنشگران اصلی موضوع غزه در دست پیگیری قرار گیرد، بحث و تبادل نظر کردیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85450193/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی