امیرعبداللهیان: آزادگان، آزادگی و وارستگی را به ما آموختندبه گزارش بامداد چهارشنبه ایرنا، حسین امیرعبداللهیان به مناسبت ورود آزادگان به میهن اسلامی در ۲۶ مرداد سال ۱۳۶۹ در توئیتی  نوشت: سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان عزیز به میهن اسلامی گرامی باد. دلیرمردانی که با جهادی از جنس صبر و استقامت، آزادگی و وارستگی را به ما آموختند.

وزیر امور خارجه افزود: آزادمردانی که با حفظ اعتقادات و دلبستگی به اسلام و کشور، موجب افتخار و آبرومندی ملت خود در برابر دشمن شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84856686/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی