امیرعبداللهیان: آماده‌ایم با حفظ خطوط قرمز بر مبنای سند سپتامبر مذاکره کنیم


تهران-ایرنا- وزیر امورخارجه با اشاره به اینکه آنچه اتفاق افتاده، بازپس‌گیری عزتمندانه دارایی‌های  ملت ایران بوده است، گفت: ایران آماده است تا با حفظ خطوط قرمز، برای احقاق حقوق حقه ملت ایران و لغو تحریم‌ها بر مبنای سند سپتامبر مذاکره کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226865/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی