امیرعبداللهیان: آماده برگزاری اجلاس وزیران خارجه سیکا در تهران هستیم
تاشکند – ایرنا – وزیر امور خارجه در دیدار با دبیرکل سازمان همکاری و اعتمادسازی در آسیا(سیکا)، برای برگزاری اجلاس وزرای خارجه سیکا در تهران اعلام آمادگی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008760/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی