امیرعبداللهیان: ابعاد مذاکرات وین مورد توجه ویژه سلطان عمان بود


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه با بیان اینکه «ابعاد مذاکرات وین مورد توجه ویژه سلطان بود»، تاکید کرد: عمان علاوه بر تلاش برای وصول توافق وین، یکی از مراکز نقل و انتقال دارایی ارزی ایران از سایر بانک‌هاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983548/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی