امیرعبداللهیان: اجلاس آتی سران اکو به نفع منطقه است


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه کشورمان نوشت: اجلاس آتی سران اکو در فرصت مهمی برای تقویت همگرایی و زمینه‌سازی در جهت گسترش مشارکت حداکثری به نفع منطقه خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217356/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی