‌امیرعبداللهیان: از ابتکارات عمان درباره مذاکرات مطلع شدیم


مسقط- ایرنا- وزیر امورخارجه درباره ابتکارات سلطنت عمان در مسیر مذاکره گفت: دیپلماسی و مذاکره همواره مورد توجه جمهوری اسلامی ایران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092657/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی