امیرعبداللهیان: از مذاکرات صلح آذربایجان و ارمنستان استقبال می‌کنیم


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه در دیدار همتای ارمنستانی خود گفت، جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات صلح  بین آذربایجان و ارمنستان و پیشرفت‌های اخیر در روند مذاکرات استقبال و آن را مثبت ارزیابی می‌کند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85179940/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی