امیرعبداللهیان: اغتشاشگران و عاملان ترور و خشونت به عدالت سپرده می‌شوند


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه با انتقاد از استانداردهای دوگانه کشورهای غربی در قبال موضوع حقوق بشر، زنان و مواضع مداخله جویانه آنان در موضوعات داخلی ایران گفت: بی تردید اغتشاشگران و عاملان ترور و خشونت و بکارگیری سلاح گرم و سرد علیه پلیس و امنیت جامعه، طبق قوانین قضایی کشور به عدالت سپرده می شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965469/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی