امیرعبداللهیان: افغانستان اجازه سنجش میزان آب هیرمند را به هیات فنی ایران نداده است


تهران- ایرنا- وزیر خارجه کشورمان در حساب توئیتری خود از عدم همکاری افغانستان برای بازدید هیات‌های فنی ایران از سنجش میزان آب هیرمند خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115252/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی