امیرعبداللهیان انتصاب وزیر خارجه جدید سنگال را تبریک گفت
تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه در پیامی‌ به «آیساتاتال» برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی و همچنین انتصاب مجدد وی به سمت وزیر ‌امور خارجه را تبریک گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84920275/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی