امیرعبداللهیان: ایران به ثبات و امنیت آفریقا کمک می‌کند


نواکشوت – ایرنا – وزیر امور خارجه گفت: ایران در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارد و به ثبات و امنیت منطقه آفریقا کمک می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85015953/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی