امیرعبداللهیان: ایران دوست روزهای سخت ملت و دولت سوریه است


لاذقیه – ایرنا- وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران دوست روزهای سخت دولت و ملت سوریه است، تاکید کرد: ما همچنان به کمک رسانی خودمان تا مرحله عبور از بحران به وجود آمده در پی زلزله ادامه خواهیم داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052150/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی