امیرعبداللهیان: ایران مخالف حضور کشورهای خارجی در منطقه است


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه در گفت‌وگوی «جیحون بایرامف» با تاکید بر مخالفت ایران با حضور کشورهای خارجی در منطقه، تاکید کرد: با اتخاذ رویکردهای مثبت می‌توان مشکلات منطقه را توسط کشورهای منطقه به خوبی حل و فصل کرد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84985146/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی