امیرعبداللهیان: ایران و نیجریه ظرفیت‌های متنوعی برای افزایش مناسبات دارند


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه در دیدار نمایندگان عضو گروه دوستی جمهوری اسلامی ایران در پارلمان نیجر گفت: ایران و نیجریه دارای ظرفیت‌های متنوعی برای افزایش مناسبات هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036993/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی