امیرعبداللهیان با دبیرکل سیکا دیدار کرد
تهران – ایرنا – حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه روز سه شنبه در حاشیه حضور در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی(اکو) با «کایرات ساری باری» دبیرکل سازمان همکاری و اعتمادسازی در آسیا(سیکا) دیدار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008760/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی