امیرعبداللهیان با رییس‌جمهور ازبکستان دیدار کرد


تاشکند- ایرنا- وزیر امورخارجه با حضور در کاخ ریاست جمهوری ازبکستان با «شوکت میرضیایف» رییس جمهور این کشور دیدار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008617/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی