امیرعبداللهیان با نخست وزیر سوریه دیدار کرد


تهران-ایرنا- وزیر امور خارجه در جریان سفر به سوریه با نخست وزیر این کشور دیدار و درباره مهمترین موضوعات دو جانبه و بین‌الملل گفت‌وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85216056/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی