امیرعبداللهیان به تلاش برای گسترش مناسبات با مجارستان تاکید کرد


تهران- ایرنا- وزیر امورخارجه کشورمان در دیدار با سفیر جدید جمهوری اسلامی در کشور مجارستان به اولویت‌های کاری وی اشاره و بر تلاش برای توسعه هر چه بیشتر مناسبات بین تهران و بوداپست تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85247724/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی