امیرعبداللهیان: به دستیابی ترکیه و سوریه به راه‌حل سیاسی امیدواریم + فیلم


مسکو – ایرنا- حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: امیدواریم نشست چهارجانبه مسکو پیام قوی مبنی بر تمرکز ترکیه و سوریه بر راه حل سیاسی صادر کند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85106836/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی