امیرعبداللهیان: تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور و امور کنسولی از اولویت های وزارت خارجه است 

وزیر امور خارجه و هیات همراه در ادامه برنامه های کاری در نیویورک با سرپرست و اعضاء دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن دیدار کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت خدمت رسانی به هم وطنان مقیم آمریکا قرار گرفت. 

رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران با برشمردن بخشی از اقدامات انجام شده در سال اول فعالیت دولت سیزدهم در زمینه تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور ، تدوین قانون جامع ایرانیان ، تسهیل نقل و انتقالات مالی و خدمات کنسولی ، آغاز به کار صدور کارت ملی برای ایرانیان مقیم آمریکا و سایر کشورها ،ضرورت تسهیل مشارکت ایرانیان مقیم خارج توسعه کشور و تقویت ارتباط نسل های سوم و چهارم ایرانیان خارج از کشور را جزو اولویت های اساسی دستگاه سیاست خارجی دانست.
امیرعبداللهیان با اشاره رهنمودهای مقام معطم رهبری و دستورات رییس جمهور در توجه جدی به حل مشکلات کنیولی و حقوقی ایرانیان خارج از کشور افزود: یکی از مهمترین وظایف همه سفارتخانه ها و کنسولگری های ایران خدمت رسانی بدون وقفه و تبعیض به همه ایرانیان عزیز ، بدون نگاه به گرایش دیتی و سیاسی آنان است. 

در این نشست، مهدی عاطفت سرپرست و اعضای دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران  در واشنگتن نیز  گزارشی از حوزه مسوولیت های کاری خویش به وزیر امور خارجه ارائه دادند. 

به گزارش ایرنا، همزمان با سفر آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به نیویورک، بخش صدور کارت ملی ایرانیان مقیم آمریکا توسط دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن راه اندازی شد.

امیرعبداللهیان در این نشست که با حضور امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد و زهرا  ارشادی معاون نمایندگی و سفیر دوم ایران نزد سازمان ملل برگزار شد بر عزم‌ دستگاه دیپلماسی جهت رفع هرگونه مانع بر سر راه خدمت رسانی و ضرورت حمایت های حقوقی و کنسولی همه جانبه از ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد. 

کاهش مدت زمان ارائه خدمات کنسولی ، بهینه سازی فرآیندهای اداری و ارائه مشورت های تخصصی کنسولی و حقوقی به همه هم وطنان مقیم آمریکا توسط دفتر حفاظت منافع از جمله دستورات صادره وزیر امور خارجه در این نشست است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84898511/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی