امیرعبداللهیان تهران را به مقصد امان‌ ترک کرد


تهران – ایرنا – حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه به منظور شرکت در کنفرانس همکاری و مشارکت پیرامون عراق موسوم به «بغداد ۲»، تهران را به مقصد امان پایتخت اردن ترک کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975082/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی