امیرعبداللهیان: توجه به محیط‌زیست از دیرباز جزو فرهنگ ایرانیان بوده است


تهران- ایرنا- وزیر امورخارجه نوشت: از دیرباز توجه به طبیعت و اهتمام در حفظ محیط‌زیست بخش مهمی از فرهنگ غنی ایرانیان بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071753/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی