امیرعبداللهیان: جنگ اوکراین در سیاست غلط توسعه ناتو به شرق ریشه دارد


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل متحد، ریشه جنگ اوکراین را در سیاست غلط توسعه ناتو به شرق ارزیابی کرد و ارسال سلاح از سوی ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را اتهامی بی‌اساسی دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959309/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی