امیرعبداللهیان: حضور در مجامع بین‌المللی از گام‌های سیاست خارجی دولت است


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه گفت: حضور فعال در مجامع بین‌المللی یکی از گام‌های دکترین سیاست‌ خارجی متوازن دولت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128434/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی