امیرعبداللهیان: حضور نیروهای بیگانه در قفقاز نگرانی مشترک کشورهای منطقه استبه گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به تماس تلفنی جیحون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، در مورد مهم ترین موضوعات در عرصه دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر کرد.

وی همچنین در این گفت وگو با اشاره به عمق روابط ایران و آذربایجان، دیدار اخیر رؤسای جمهور دو کشور در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس سیکا در آستانه قزاقستان را مهم توصیف کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به تحولات اخیر در منطقه قفقاز، بر حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها از جمله جمهوری آذربایجان و ارمنستان تأکید کرد و این رویکرد را سیاست دائمی جمهوری اسلامی ایران دانست.

امیرعبداللهیان حضور نیروهای بیگانه در قفقاز را نگرانی مشترک کشورهای منطقه دانست و بر مخالفت جمهوری اسلامی ایران با استقرار هرگونه نیروی خارجی در منطقه تأکید کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز در این گفت وگو روابط دو کشور را مهم و متین خواند. 

جیحون بایراموف ضمن مخالفت با حضور نیروهای خارجی در منطقه، از موضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه حمایت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84913017/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی