امیرعبداللهیان: حمله رژیم اشغالگر آپارتاید به میراث بشری، مشابه گروهک‌های تروریستی است


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه کشورمان به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به کلیسایی در غزه، واکنش نشان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85264871/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی