امیرعبداللهیان خطاب به بورل: رفتار اتحادیه اروپا ادامه سیاست ناکارآمد ترامپ است


تهران – ایرنا- حسین امیرعبداللهیان و جوزپ بورل، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا به صورت تلفنی گفت و گو کردندو وزیرامور خارجه کشورمان گفت که رفتار ماه های اخیر اتحادیه اروپا ادامه سیاست های ناکارآمد ترامپ است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85034881/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی