امیرعبداللهیان خواستار تقویت مناسبات مشترک توام با عملگرایی ایران و سوئد شد

امیرعبداللهیان افزود: در سال ها اخیر برخی موضوعات، روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار داده که عمدتا در نتیجه تحرکات و اقدامات منفی طرف سوم  بوده است.

وی درخصوص مسائل کنسولی دو جانبه و بویژه پرونده سیاسی شده حمید نوری و تلاش های گروهک تروریستی  منافقین در پیشبرد این پرونده که به روابط دوجانبه و دیرینه دو کشور آسیب وارد کرده، اشاره نمود و از دولت جدید سوئد خواستار آزادی این شهروند بی گناه ایرانی شد.

وی همچنین خواستار افزایش همکاری جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل پرونده چند تبعه سوئدی شد و بار دیگر بر عزم دولتش بر گسترش روابط دوجانبه تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84939099/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و «توبیاس بیلستروم» وزیر امور خارجه سوئد به صورت تلفنی گفت وگو و در خصوص مسائل مورد علاقه دوجانبه و بین المللی تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه ضمن تبریک انتصاب آقای توبیاس بیلستروم به عنوان وزیر خارجه جدید سوئد، به سوابق خوب روابط و همکاری های قدیمی دو کشور اشاره کرد و خواستار تقویت مناسبات دو جانبه با نگاهی روشن به آینده توأم با عملگرایی دو دولت  شد. 

وزیر امور خارجه سوئد نیز به روابط خوب و دیرینه دو کشور با بیش از چهارصد سال همکاری و تعامل اشاره کرد. 

 امیرعبداللهیان همچنین انتخاب سوئد به عنوان رئیس بعدی شورای اتحادیه اروپا را تبریک گفت.

رئیس دیپلماسی کشور ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همواره از گفت وگو و همکاری با اتحادیه اروپا استقبال کرده است.

توبیاس بیلستروم نسبت به تاثیر منفی پرونده حمید نوری بر روابط دیرینه و خوب دو کشور ابراز تأسف کرد و گفت: به صورت جدی بر روی این مسئله کار خواهم کرد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی