امیرعبداللهیان در عراق به دیدار سودانی رفت


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه و نخست وزیر عراق روز چهارشنبه موضوعات مهم دوجانبه و منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و گفتگو قرار دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037858/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی