امیرعبداللهیان: دیدار با بورل صریح، دوستانه و سازنده بود


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه در توئیتی دیدار با جوزپ بورل نماینده عالی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را صریح، دوستانه و سازنده توصیف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976173/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%84-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی