امیرعبداللهیان: روابط ایران و امارات در بخش دولتی و خصوصی توسعه می‌یابد


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از امارات متحده عربی به عنوان شریک تجاری مورد اعتماد یاد و تصریح کرد، روابط دو کشور در دو سطح دولتی و بخش خصوصی توسعه می‌یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127271/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی