امیرعبداللهیان: روابط ایران و تانزانیا در مسیر پیشرفت استبه گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، حسین امیرعبداللهیان در ادامه سفرهای خود به آفریقا، در توییتی گزارشی از دیدارها و گفت‌وگوهای خود با مقامات تانزانیا نوشت.

وزیر امور خارجه در این توییت نوشت: در تانزانیا گفت‌وگوی عالی و سازنده با خانم سامیه حسن رییس جمهور و همچنین همتایم داشتم. مدیران چندین وزارتخانه و بخش خصوصی همراهم هستند و نشست های تخصصی دارند.

وی با بیان اینکه همه برای تقویت روابط تلاش می‌کنند، تأکید کرد: مناسبات دو کشور در مسیر پیشرفت است.

به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه کشورمان روز دوشنبه گذشته در رأس هیأت بلندپایه سیاسی – اقتصادی و نمایندگان اقتصادی بخش خصوصی جهت دیدار با مقامات عالی رتبه مالی و تانزانیا، عازم قاره آفریقا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84867957/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی