امیرعبداللهیان: رویکردهای سیاست زده و غلط باعث بی نتیجه بودن تلاشها در غزه شده است + فیلم


نیویورک – ایرنا- حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجاه ایران در دیدار با رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت: متأسفانه رویکردهای سیاست‌زده، دوگانه و غلط تاکنون باعث شده است تلاش‌های سیاسی برای پایان بحران غزه بی‌نتیجه باقی بماند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85450167/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی