امیرعبداللهیان: رژیم آپارتاید صهیونیستی بزرگ‌ترین تهدید برای منطقه و  امت اسلامی است


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با وزیر امور خارجه اردن ضمن قدردانی از تلاش‌های این کشور در حمایت از مردم فلسطین و اماکن مقدس در قدس شریف، اظهار داشت: رژیم آپارتاید صهیونیستی بزرگ‌ترین تهدید برای منطقه و  امت اسلامی است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85088985/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی